Dây cáp điện CXV-4×16 Cadivi

1889 Lượt xem

Dây cáp điện Cadivi CXV-4×16:

Dây cáp điện CXV-4×16 Cadivi 4 lõi 16mm2

Cách điện XLPE, vỏ PVC

Cấp điện áp 600/1000V